מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות של מלון תיירות מרום גולן
מעודכן נכון ל: פברואר 14, 2021
 
 
מלון התיירות "מרום גולן" הממוקם בקיבוץ מרום גולן ד.נ. צפון רמת הגולן 1243600 ("המלון" ו/או "אנחנו"), מכבד את הפרטיות של המשתמשים ("המשתמשים" ו/או "אתם") באתר https://www.meromgolantourism.co.il/  של המלון ("האתר"). מדיניות פרטיות זו מפרטת, בין היתר, את דרכי האיסוף, השימוש והפצת מידע מהמשתמשים בעת השימוש באתר ("מדיניות הפרטיות"). כמו כן, יפרט המלון במדיניות הפרטיות, איזה שימוש נעשה על ידו במידע לרבות שמירתו, עיבודו, והעברתו לצדדים שלישיים. הפעלת האתר נעשית על ידי המלון באמצעות חברת מיקור חוץ סימפלקס בע"מ בכתובת https://www.simplex-ltd.co.il עמה המלון התקשר בהסכם שירותי מיקור חוץ לניהול האתר ו/או עם גוף אחר כלשהו בהתאם להחלטת המלון כפי שתהיה מעת לעת בהקשר זה. השימוש במונח "המלון" ו/או "אנחנו", במדיניות זו, כול את הסיומת "ו/או מי מטעמו/נו". 
 
1. הסכמה מדעת 
 
1.1. אנא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות, טרם השימוש באתר ובשירותים המתוארים להלן. השימוש באתר על ידכם ו/או בשירותים מהווה הסכמה מדעת מצדכם לתנאים המופיעים במדינות הפרטיות וכן הסכמה לשימושים שנעשים במידע שנאסף בהתאם לחוק הגנת הפרטיות – התשמ"א 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"). אם אינכם מסכימים למי מהתנאים המפורטים  במדיניות הפרטיות, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר ובשירותים (כהגדרתם להלן).
 
1.2. מובהר, כי בעת השימוש באתר ו/או בשירותים כהגדרתם להלן, אתם מוסרים לנו מידע אודותיכם באופן רצוני, וכן את הסכמתכם שייעשה שימוש במידע למטרות ובאופן המפורט להלן. 
 
1.3. ידוע לכם שמסירת המידע אשר נמסר ו/או יימסר למלון, בין בע"פ ובין בכתב, תלויה בהסכמתכם ואינה נובעת מחובה חוקית כלשהי.
 
2. דרכי איסוף מידע 
 
אנחנו אוספים את המידע (כהגדרתו להלן) באופן הבא: 
 
2.1. באמצעות האתר.
 
2.2. באמצעות שירותי מדיה חברתית (Social Media) המחוברים לאתר אשר בבעלותם ובשליטתם של צדדים שלישיים כמו חברת Facebook, Instagram ו Twitter  ("שירותי מדיה חברתית");
 
2.3. באמצעות  דרכים נוספות כדוגמת: (א) שיחה למוקד הטלפוני שלנו ו/או (ב) התכתבות אתנו באימייל ו/או (ג) במילוי טפסים על מנת להצטרף למועדון הלקוחות ו/או (ד) (ד) הגעה פיזית למלון ומסירת מידע כלשהו במסגרת זו ("דרכי ההתקשרות הנוספות").
 
2.4. במדיניות פרטיות זו, "השירותים" הינם: שירותי המדיה החברתית ו/או דרכי ההתקשרות הנוספות. 
 
3. איסוף המידע 
 
המלון אוסף מכם מידע כמפורט להלן ("מידע") להלן:
 
"מידע אישי" משמעו מידע ונתונים המזהים אתכם כפרטים ו/או המתייחסים לאדם מסוים כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות.
 
3.1. פרטי התקשרות הכוללים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, טלפון, סלולרי, מספר פקס' (ככל שהועבר),;
 
3.2. אמצעי תשלום הכולל את סוג אמצעי תשלום, מספר כרטיס אשראי, מספר CVV, תוקף הכרטיס, כתובת לחיוב ומספר חשבון בנק. חשוב לדעת – ככל שתזינו את פרטי כרטיס האשראי שלכם באתר, לצורך ביצוע הזמנה באמצעותו, פרטי כרטיס האשראי לא יישמרו במאגר המנוהל באמצעות האתר, אלא יועברו בשיטה מוצפנת, ישירות למלון. המלון יעביר את פרטי כרטיס האשראי בשיטה מוצפנת לחברת האשראי ולא ישמור אותם עוד. 
 
3.3. נתונים אישיים הכוללים מספר תעודת זהות, מספר דרכון, גיל, מין ואזרחות;
 
3.4. מידע אודות אורחים נוספים (לרבות בני משפחה) הכולל שמות, גילאים, מספר תעודת זהות, מספר דרכון, טלפון, אימייל, סלולרי.  
 
3.5. מידע הקשור לביקורכם במלון הכולל מועד הגעה ועזיבה את המלון, השירותים שנרכשו דרך האתר, העדפות אישיות מועדי שיחות הטלפון ופרטים טכניים שבוצעו על ידכם מהמלון ו/או התקבלו אצלכם באמצעות הקו של המלון.
 
3.6. מידע בקשר להזמנה שבוצעה/תבוצע על ידכם, ובכלל לרבות הסיסמא שתבחרו לצורך כניסה לתיק ההזמנה באתר. 
 
3.7. מועדון החברים של המלון ודיוור ישיר. ככל שתבחרו להצטרף למועדון החברים שלנו, תתבקשו למסור מספר פרטים מזהים אשר יישמרו לצורך משלוח מיילים והטבות בהתאם למדיניות מועדון החברים שלנו. בעת ההרשמה למועדון החברים, תאשרו השימוש בפרטים המזהים כאמור למטרה זו (״Opt-in״). באפשרותם להסיר את עצמכם ("Opt-Out") מרשימת הדיוור בכל עת וזאת באופן המפורט במדיניות הפרטיות הזאת. מערכת הדיוור הישיר מטעם המלון, מנוהלת על ידי ספק מיקור חוץ בשם Active Trail (במסגרת התקשרותו עם מפעיל האתר). 
 
3.8. מידע אלקטרוני הכולל נתוני דפדפן (Browser) סטטיסטיים לרבות כתובת IP ונתונים הנאספים באמצעות "Cookies", “Pixel Tags”. כל אלו נשמרים בלוגים של השרתים של האתר אשר מאחסנים עבורנו את האתר ומוזנים לתוך מערכת גוגל אנליטיקס Google Analytics. את המידע הסטטיסטי אנו נשתף עם צדדים שלישיים המסייעים לנו בניהול האתר לצורך רימרקטינג (Remarketing). כתוצאה מכך, אנו נבין התנהגויות של המשתמשים באתר למטרות שיווקיות. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות העוגיות שלנו (Cookie Policy). אנו שומרים את המידע הנאסף ע"י העוגיות שלנו בהתאם לפעילות שלכם באתר לצורך שיפור ביצועי ההזמנות ומידע סטטיסטי. 
 
3.9. מידע על  צדדים שלישיים הכולל מידע שנמסר למלון הכולל מידע אישי אודות צדדיים שלישיים (לדוגמה – במקרה שהנכם מבצעים הזמנה עבור אדם אחר). שימו לב – אתם מצהירים כי התקבלה הסכמה של הצד השלישי למסור את המידע שלו כאמור ואתם מוסמכים לעשות כך עפ"י התנאים המופיעים במדיניות הפרטיות להלן, וכי הצד השלישי מאפשר למלון לעשות שימוש במידע  בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
 
3.10. מידע שנאסף בעת השימוש בשירותים מקוונים הכוללים ביצוע הזמנה, רכישת טובין או שירותים באתר, יצירת קשר עם המלון ונציגיו בכל דרך שהיא, או השתתפות בסקרים, משובים, או תחרויות.
 
3.11. ביקורים פיסיים בעת ביקור במלון, בעת שהייה כאורח במלון ובעת שימוש בשירותים שמציע המלון. כמו כן, מידע אישי נאסף גם כאשר משתתפים באירועים שיווקיים של קידום מכירות כאורחים של המלון ו/או באירועי קידום מכירות אשר המלון מארח או כאשר מספקים מידע אישי במסגרת קידום אירוע מכירות. מידע אישי אודות מוסרי המידע נאסף גם באמצעות מערכת מצלמות במעגל סגור המוצבת לצרכי אבטחה בשטחים הציבוריים במלון (CCTV) ובאמצעות כרטיסי מפתחות אלקטרוניים ובאמצעות יתר מערכות אבטחה. 
 
מקורות אחרים הכוללים מידע אישי המתקבל מצדדים שלישיים לרבות מידע מסוכני נסיעות, מתוכניות מועדוני לקוחות של אחרים, מחברות כרטיסי אשראי, מרשויות המדינה (על מנת לעמוד בהוראות הדין), מחברות סקרים, מנותני שירותים של המלון. 
4. מטרת השימוש במידע 
 
אנו נעשה שימוש במידע שנאסף מכם באופן הבא:
 
4.1. עיבוד המידע (Data Processing). אנו נעבד את המידע הנוגע לעסקאות שהתקשרתם בהן עם המלון לרבות באמצעות האתר. נעשה שימוש במידע לצורך השלמת ההזמנה, מתן השירותים, התאמת השירותים להעדפותיכם, קבלת משוב אודות השהייה במלון ושמירת רשומות של עסקאות כאמור כדין.
 
4.2. קשרי לקוחות (כולל מועדון הלקוחות). על מנת להציע שירותים על בסיס העדפותיכם, המידע נאסף טרם ובמהלך שהייה במלון.
 
4.3. מענה לפניות שלכם אלינו. המלון יעבד מידע בקשר עם פנייה שלכם אלינו. מידע הקשור עם הפנייה אלינו יעובד לצורך תקשורת ושמירת רשומות.
 
4.4. מטרות עסקיות לגיטימיות (כדוגמה התאמה אישית למשתמש ושיווק). המלון יעבד מידע לצורך מטרות עסקיות לגיטימיות לרבות, פיתוח מוצרים חדשים, שיפור האתר, שיפור השירותים, זיהוי מגמות שימוש ודפוסים חוזרים, התייעלות, קידום מכירות, הערכות ביצועים של צדדים שלישיים, צפי וניהול תשואה ותפוסה של המלון ועמידה בהתחייבויות. המידע שיעשה בו שימוש למטרה זו, ככל שיעשה בו שימוש, יעבור פסאודונימיזציה. 
 
4.5. עדכונים. המלון יעבד מידע לצורך משלוח עדכונים הקשורים לאתר, שינויים שחלו בתקנון ותנאי השימוש, שינויים שחלו במדיניות הפרטיות או מידע אחר (לדוגמה - מידע אודות הזמנות שבוצעו כגון הודעות דואר אלקטרוני לאישור הזמנה ו/או ביטולים ועוד).
 
4.6. שיווק וקידום מכירות של המלון במהלך השירות. המלון יעבד מידע לצורך הכנת הצעות שיווקיות, וקידום מכירות לרבות לעניין מוצרים ושירותים במלון שלדעתנו יעניינו את מוסר המידע בעת השירות, ובכלל זה שירותי ספא וחדר כושר, ברים, מסעדות ועוד.
 
4.7. בטיחות ואבטחת מידע. המלון יעבד מידע לצורך שמירה על בריאות הנופשים ובטיחותם כמו גם של אורחים אחרים וסגל העובדים של המלון במהלך שהייה במלון ולצורך עמידה בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) – 2017 וכל דין אחר.
 
4.8. עמידה בדרישות החוק.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המלון יעבד מידע על מנת לציית להוראות הדין לרבות חוקים, תקנות, הנחיות והליכים משפטיים.
 
4.9. שימוש סטטיסטי במידע. המלון יעבד מידע לביצוע חישובים סטטיסטיים מסוימים ובלבד שאלו לא יכללו מידע מזהה.
 
5. הבסיס החוקי לעיבוד המידע 
 
להלן תיאור הבסיס החוקי שלנו לאיסוף, שמירה ושימוש במידע שאנו אוספים:
 
5.1. הבסיס החוקי שלנו לאיסוף, שמירה ושימוש במידע שאנו אוספים מכם הינו הסכמה מדעת אשר מתקבלת מכם באמצעות מדיניות הפרטיות השימוש באתר על ידכם לטובת מתן השירותים. בחלק מן המקרים, כמו בהרשמה למועדון החברים ו/או ביצוע הזמנה, אתם תתבקשו ללחוץ  על כפתור "אני מסכים" בשיטת Opt-in באופן אקטיבי לצורך מתן הסכמה.
 
5.2. ציות לכל דין חל, לרבות חוקים, תקנות, צווים, הנחיות, פסקי דין ועוד. 
 
5.3. אינטרס לגיטימי של המלון, לרבות אינטרס עסקי לגיטימי של המלון.
 
5.4. גילוי, שיתוף והעברה של מידע באופן המתואר במדיניות הפרטיות ו/או עפ"י דין.
 
6. גילוי, שיתוף והעברת מידע לצדדים שלישיים
 
המלון יגלה, ישתף ויעביר מידע במקרים הבאים:
 
6.1. מידע עם חברות סליקה של כרטיסי אשראי המאושרות PCI ואשר יקבלו מידע ישירות מכם דרך האתר והמערכות של המלון כגון: פלאקרד. כמו כן, המלון יוכל לשתף מידע עם צדדים שלישיים על מנת לאשרר את אמיתות המידע שנמסר לנו על מנת לבצע סליקה.  
 
6.2. מידע על מנת לספק חווית אירוח טובה יותר על בסיס העדפות האישיות והתאמה אישית, וניסיון שנצבר בקשר עם השימוש בשירותים שהעניק לאורחי המלון בביקורים הקודמים.
 
6.3. מידע לנציגי סוכן נסיעות שסיפקו לנו מידע אודותיכם בעת ההזמנה. כמו כן, אנו נשתף מידע עם סוכני נסיעות אלקטרוניים אשר אליהם אנו מחוברים למערכות Online Travel Systems (OTS) שלהם כגון https://www.expedia.com ו https://www.booking.com/. במקרה שאתם מבצעים הזמנה דרך https://www.trivago.co.il/ ו/או https://www.tripadvisor.com/ המידע שיועבר אליהם יהיה מספר ההזמנה שלכם ורק במידה ובוצעה הזמנה בפועל.  
 
6.4. מידע לספקי שירותים חיצוניים עימם המלון התקשר בהסכמי מיקור חוץ למטרת הפעלת האתר ומתן השירותים. דוגמאות לספקי שירותים הם חברת סימפלקס בע"מ חברת Active Trail, ספקי שירותי IT, יועצים משפטיים, רואי חשבון, ספקי שירותי תשלום ועוד 
 
6.5. מידע לצדדים שלישיים במקרה של ארגון מחדש, מיזוג, מכירה של נכס או מניות של כל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות הפרטיות, מיזם משותף, המחאה של זכויות ו/או חובות של כל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות הפרטיות, העברה או דיספוזיציה  אחרת בעסקי המלון ונכסיו, כולם או מקצתם (לרבות פירוק והליכים דומים אחרים).
 
6.6. מידע במידה ויימצא כי הדבר הכרחי: (א) לעמידה בהוראות הדין; (ב) לעמידה בהוראות בית המשפט ו/או ערכאה שיפוטית כלשהי במסגרת הליכים משפטיים; (ג) לצורך מתן תגובה לבקשות ופניות של רשויות ציבוריות או ממשלתיות; (ד) לאכיפה של תנאי השימוש; (ה) להגנה על העסקים של המלון; (ו) להגנת זכויות, פרטיות, בטיחות או רכוש של המלון, של האורחים, המשתמשים בשירותים ושל אחרים; וכן (ז) על מנת לאפשר למלון לפעול לקבלת סעדים שהוא זכאי להם על פי דין ו/או הסכם וכן להקטין את נזקיו.
 
7. העברת מידע מעבר לגבולות מדינת ישראל. 
 
7.1. המלון מעבד מידע בתוך גבולות מדינת ישראל, ושומר את המידע בשרתיו של המלון בקיבוץ מרום גולן ו/או שרתים של צדדים שלישיים עמם המלון התקשר בהסכם מיקור חוץ. 
 
7.2. עם זאת, עיבוד ושמירת מידע אשר מתבצע ע"י צדדיים שלישיים ו/או שירותי ענן עבור ו/או מטעם המלון, יכול ויתבצע על שרתים ברחבי העולם כגון השרתים של Google Cloud הנמצאים בבלגיה. מפעיל האתר התקשר בהסכם Data Processing Agreement מול ספקי שירות הענן כמו Google אשר הינה מהחברות המובילות והגדולות בעולם בתחום זה.  כמו כן, המלון ו/או מי מטעמו התקשר בהסכם עם חברת Wideops אשר הינה שותפה עסקית של גוגל (Google Cloud Premier Partner), ומאושרת מטעמם ומטעמינו לבצע משימות תפעול מאגרי מידע בענן בכפוף להסכם שלנו איתם. כמו כן, החברה עושה שימוש בתוכנת ניהול אשר בסיסי הנתונים שלה נמצאים בשרתים בענן. ככל ששרתי תוכנה אלו נמצאים מחוץ לגבולות ישראל, המלון וידא שהמידע נשמר בהתאם לחוק, ועפ"י הסכם Data Processing Agreement עם ספקי שירות הענן מהחברות המובילות והגדולות בעולם התחום זה. 
 
7.3. במקרים שהמידע יוחזק בענן שמחוץ לגבולות מדינת ישראל או האיחוד האירופאי, מפעיל שירותי הענן הנ"ל התחייב כלפינו ו/או מי מטעמינו בהסכם לציית להוראות הדין ובהם גם ה (GDPR) General Data Protection Regulation.
 
8. כיצד מוסר מידע יוכל לגשת, לשנות או להגביל את השימוש במידע שנמסר
 
8.1. הזכות לקבל מידע אודות עיבוד המידע האישי: יש לכם אפשרות בכל רגע נתון לקבל גישה לתיק ההזמנות שלכם ואנו נעשה כל מאמץ לספק מידע תמציתי, ברור ומדויק אודות התנאים של עיבוד המידע האישי . אנו נשמור את הסיסמא שלכם על מנת שתוכלו להיכנס לתיק ההזמנות. במקרה בו תבקשו לשחזר הסיסמא, נעשה כן.
 
8.2. הזכות לתקן מידע אישי: יש לכם אפשרות בכל רגע נתון לתקן את המידע שבתיק ההזמנות בפנייה למנהל מחלקת הזמנות של מלון.
 
8.3. הזכות למחוק מידע אישי, וזאת בכפוף להוראות כל דין ובהתקיים התנאים הבאים: 
 
8.3.1. המידע האישי אינו נחוץ עוד למטרה לשמה נאסף, נשמר ועובד;
8.3.2. אתם מבקשים לבטל את הסכמתכם על בסיסה בוצע עיבוד של המידע האישי ואין עוד בסיס המצדיק עיבוד של המידע האישי כאמור;
8.3.3. אתם סבורים ויכולים לבסס את הטענה לפיה נעשה עיבוד לא חוקי של המידע האישי;
8.3.4. ביקשתם להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או הוריתם שהמידע המתייחס אליכם לא יימסר לאדם או צד ג'ו באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב למלון, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע.
8.3.5. המידע האישי יימחק בהתאם לחובת המלון בהתאם להוראות הדין;
 
8.4. הזכות להגביל עיבוד של המידע האישי: זכות זו תעמוד לכם במספר מקרים ובפרט במקרים הבאים:
 
8.4.1. במקרה של מחלוקת אודות דיוק המידע האישי;
8.4.2. ככל שאתם סבורים ויכולים לבסס את הטענה לפיה עיבוד המידע האישי אינו חוקי אך מתנגדים למחיקת המידע האישי ודורשים במקום זאת הגבלת העיבוד;
8.4.3. כשאין למלון עוד צורך במידע האישי אך המלון צריך את המידע האישי כדי לממש, לבסס או להגן על זכויותיך;
8.4.4. כאשר ההחלטה אודות האינטרס הלגיטימי של המלון גוברת על האינטרסים שלכם כנשואי המידע.
 
8.5. הזכות להעברת מידע לצדדים שלישיים:
 
8.5.1. אם הבסיס לעיבוד המידע האישי הוא הסכמה או הסכם, אתם זכאים לקבל את המידע האישי שסיפקתם ו/או שנאסף על ידי המלון בפורמט מקובל.
 
8.6. הזכות לבטל את ההסכמה מדעת:
 
8.6.1. כאשר הבסיס לעיבוד המידע האישי הוא הסכמה, הפונים רשאים לבטל את הסכמתם כאמור בכל עת באמצעים הנתונים לשם כך (כפי שפורט מדיניות פרטיות זו להלן). 
8.6.2. נציין כי ביטול הסכמה כאמור חל אך ורק לגבי העתיד ואינה חל בנוגע למידע שעובד טרם ביטול ההסכמה. למען הסר ספק מובהר כי ביטול ההסכמה לא יעמיד בספק את חוקיות עיבוד המידע האישי אשר בוצע טרם הביטול של ההסכמה כאמור. בתקנון האתר רשומים כל הפרטים בנוגע לשימוש ולהסרה שלכם מהמערכות.
8.6.3. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו ו/או במענה לכתובת דואר ייחודית [email protected] .
 
8.7. הזכות להחליט על גורל המידע האישי לאחר המוות:
 
8.7.1. מוסרי המידע רשאים להחליט לגבי גורלו של המידע האישי לאחר המוות וזאת על ידי מתן הנחיות כלליות או ספציפיות. המלון מחויב לכבד הנחיות אלה. בהיעדר מתן הנחיות, המלון  מכיר באפשרות כי יורשים יממשו זכויות מסוימות ובפרט הזכות לגשת למידע האישי, אם הדבר נדרש, לזכויות של עיזבון של הנפטר; הזכות להתנגד לסגירת חשבונות המשתמש של הנפטר; והזכות להתנגד לעיבוד המידע של הנפטר. 
 
8.8. הזכות להגיש תלונה לרשות הגנת הפרטיות הרלוונטית: 
 
8.8.1. אם למרות המאמצים של המלון לשמור על הסודיות והפרטיות  של המידע האישי ושלכם כמוסרי המידע, הנכם מרגישים כי זכויותיכם נפגעו, יש לכם את הזכות להגיש תלונה לרשות להגנת הפרטיות בישראל. 
 
9. אבטחת מידע
 
9.1. המלון נוקט באמצעים ארגוניים וטכניים סבירים על מנת להגן על המידע האישי בכל הקשור לגישה בלתי מורשית על בסיס need to know, לגילוי וחשיפה של המידע, למחיקה או שינוי של המידע, לאבדן אקראי של המידע, ולשימוש לרעה או נזק. 
9.2. המלון מבצע פעילות של סקירה וניטור בתדירות הולמת של אמצעי ההגנה והאבטחה כאמור. 
9.3. המלון מנהל הרשאות גישה למערכות המידע ומפעיל חומת אש (Firewall) של חברת גוגל. כמו כן, אחת לכמה זמן המלון מבצע הדרכות לעובדים בנושאים הקשורים לאבטחת מידע.
9.4. כאשר נדרש לגלות ו/או להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים ולמורשה גישה, המלון יבטיח כי אותם צדדים שלישיים יתחייבו לרמה נאותה והולמת של הגנת המידע וסודיות. המלון דורש התחייבויות חוזיות מצדדים שלישיים לכך שהמידע האישי יעובד אך ורק למטרות להם הסכמתם ובהתאם לרמת הסודיות והאבטחה הנדרשת.
9.5.  אם יש סיבה להאמין כי התקשורת עם המלון אינה מאובטחת (לדוגמה - אם סבורים כי חשבון המלון נפרץ) יש ליצור קשר באופן מידי כפי שמפורט בסעיף "צרו קשר".
 
10. תקופת שמירת המידע
 
בכפוף להוראות כל דין, המלון ישמור את המידע האישי למשך תקופה הנדרשת למימוש ויישום המפורט להלן:
10.1. המטרות לשמן נמסר המידע האישי;
10.2. אינטרס עסקי חוקי של המלון לרבות שמירת המידע;
10.3. דרישה לשמירת מידע אשר עשוי להיות רלוונטי  לחקירות רגולטוריות או להליכים משפטיים;
10.4. ציות להוראות כל דין, תקנה, הליך משפטי, לרבות צווי בית משפט ו/או גילוי הנדרש על ידי רשויות ממשלתיות ואחרות;
10.5. למילוי אינטרס לגיטימי של המלון של צדדים שלישיים לרבות התגוננות מפני הליכים משפטיים ועוד.
 
11. מידע רגיש. אלא אם נתבקש הדבר ספציפית, המלון מבקש לא למסור או לגלות במסגרת השימוש בשירותים או בכל  דרך אחרת כל מידע אישי רגיש (לדוגמה מספרי ביטוח לאומי, נתונים הנוגעים לגזע או מוצא אתני, דעות פוליטיות, דת, אידאולוגיה או אמונות אחרות, בריאות, נתונים ביומטריים או נתונים גנטיים, עבר פלילי, הליכים מנהליים או פליליים וסנקציות אשר הוטלו בקשר עם האמור).
 
12. שימוש באתר ובשירותים על ידי קטינים
 
12.1. המלון אוסף ביודעין נתונים אישיים מאנשים מתחת לגיל 18 כחלק מהליך רישום של האורח, אך זאת תמיד בכפוף לקבלת הסכמת ההורה או בעל המשמורת של הקטין. אין באפשרות אדם צעיר מגיל 18 להירשם לאתר. 
 
12.2. עדכונים. המלון רשאי לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת לפי שיקול דעתו המוחלט ועפ"י הדין החל. במקרה של עדכון משמעותי למדיניות הפרטיות הנ"ל, אנו נעדכן באופן אקטיבי את המשתמשים אשר (א) נתנו לנו את הסכמתם לתקשורת אמם בדרך של דיוור ישיר, ו/או (ב) אשר לגביהם השינוי הרלוונטי חל לגביהם. כמו כן, אנו נעדכן באתר האינטרנט שמדיניות הפרטיות עודכן באופן ברור למשתמש.  
 
13. יצירת קשר.  אם יש שאלות בקשר למדיניות הפרטיות או בקשר עם פרקטיקה של המלון בענייני הגנת פרטיות, אנא צרו קשר עם הממונה על אבטחת מידע באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]